Tuesday, October 15, 2013

Adam Mickiewicz,My Mother's Attic and the IIIReich:"Ale, Sędzio, cóż będzie, jak się Jacek dowie? ... Słyszałeś pewnie, o czym już gadają wszędzie... 1. "Ale, Sędzio, cóż będzie, jak się Jacek dowie? ... Słyszałeś pewnie, o czym już gadają wszędzie,


                             The attic
  My mother told me,that after she was  pushed out by the officer RICHARD KALLERT, who invaded her apartment and building,he was in charge of Transportation for the III Reich,after Germany invaded Poland and was stationed in Krakow, that she was moved to live in another part of Krakow.in the Podgorze area.

  In 2004, I travelled to Krakow and found 17 documents about my mother's movements,stamped by the Germans.
  The documents are called The Fragebogen.
  One night during a very strong thunderstorm, she ran in disguise to where she lived  on Lazarza Bochna today, Bujwida,named by the Communists after the war, and she found some of the gold coins,my mother had hidden on the ceiling planks of wood.
  That attic was where laundry was done.
  On that same night,because of the thunderstorm. the oldest tree in Krakow, got uprooted.

  On my mind, I always remember my mother reciting to me from Adam Mickiewicz' 

   I am ware of  of the attic.
  My mother told me,that after she was  pushed out by the officer RICHARD KALLERT, who invaded her apartment and building,he was in charge of Transportation for the III Reich,after Germany invaded Poland and was stationed in Krakow,she was moved to live i another part of Krakow.
  In 2004, I found documents about my mother's movements,stamped by the Germans.
  The documents are called The Fragebogen.
  One night during a very strong thunderstorm, she ran in disguise to where she lived Lazarza Bochna today, Bujwida,named by the Communists after the war, and she found some of the gold coins,my mother had hidden on the ceiling planks of wood,
  That attic was where laundry was done.
  On that same night,because of the thunderstorm. the oldest tree in Krakow, got uprooted.

  On my mind, I always remember my mother reciting to me from Adam Mickiewicz' 

  Pan Tadeusz

  Księga szósta

  Zaścianek


  Nieznacznie z wilgotnego wykradał się mroku
  Świt bez rumieńca, wiodąc dzień bez światła w oku.
  Dawno wszedł dzień, a jeszcze ledwie jest widomy.
  Mgła wisiała nad ziemią, jak strzecha ze słomy
  Nad ubogą Litwina chatką; w stronie wschodu
  Widać z bielszego nieco na niebie obwodu,
  Że słońce wstało, tędy ma zstąpić na ziemię,
  Lecz idzie niewesoło i po drodze drzemie.

  Za przykładem niebieskim wszystko się spóźniło
  Na ziemi; bydło późno na paszę ruszyło
  I zdybało zające przy późnym śniadaniu;
  One zwykły do gajów wracać o świtaniu,
  Dziś, okryte tumanem, te mokrzycę chrupią,
  Te jamki w roli kopiąc, parami się kupią
  I na wolnym powietrzu myślą użyć wczasu;
  Ale przed bydłem muszą powracać do lasu.

  I w lasach cisza. Ptaszek zbudzony nie śpiewa,
  Otrząsnął pierze z rosy, tuli się do drzewa,
  Głowę wciska w ramiona, oczy znowu mruży
  I czeka słońca. Kędyś u brzegów kałuży
  Klekce bocian; na kopach siedzą wrony zmokłe,
  Rozdziawiwszy się ciągną gawędy rozwlokłe,
  Obrzydłe gospodarzom jako wróżby słoty.
  Gospodarze już dawno wyszli do roboty.

  Już zaczęły żniwiarki swą piosnkę zwyczajną,
  Jak dzień słotny ponurą, tęskną, jednostajną,
  Tym smutniejszą, że dźwięk jej w mgłę bez echa wsiąka;
  Chrząsnęły sierpy w zbożu, ozwała się łąka,
  Rząd kosiarzy otawę siekących wciąż brząka
  Pogwizdując piosenkę; z końcem każdej zwrotki
  Stają, ostrzą żelezca i w takt kują w młotki.
  Ludzi we mgle nie widać, tylko sierpy, kosy
  I pieśni brzmią, jak muzyk niewidzialnych głosy.

  W środku na snopie zboża Ekonom usiadłszy,
  Nudzi się, kręci głową, roboty nie patrzy,
  Pogląda na gościniec, na drogi rozstajne,
  Kędy działy się jakieś rzeczy nadzwyczajne.

  Na gościńcu i drogach od samego ranka
  Panuje ruch niezwykły; stąd chłopska furmanka
  Skrzypi, lecąc jak poczta, stąd szlachecka bryka
  Czwałem tarkocze, drugą i trzecią spotyka;
  Z lewej drogi posłaniec jak kuryjer goni,
  Z prawej przebiegło w zawód kilkanaście koni,
  Wszyscy śpieszą, ku różnym kierują się stronom;
  Co to ma znaczyć? Powstał ze snopa Ekonom,
  Chciał przypatrzyć się, spytać; długo stał nad drogą,
  Daremnie wołał, nie mógł zatrzymać nikogo
  Ni poznać we mgle. Jezdni migają jak duchy,
  Tylko słychać raz po raz tętent kopyt głuchy
  I, co dziwniejsza jeszcze, szczękanie pałaszy:
  Bardzo to Ekonoma i cieszy, i straszy.
  Bo choć na Litwie było naonczas spokojnie,
  Dawno już wieści głuche biegały o wojnie,
  O Francuzach, Dąbrowskim, o Napoleonie.
  Miałyżby wojnę wróżyć ci jeźdźcy? te bronie?
  Ekonom pobiegł wszystko Sędziemu powiedzieć,
  Spodziewając się i sam czegoś się dowiedzieć.

  W Soplicowie domowi i goście, po kłótni
  Wczorajszej, wstali z siebie nieradzi i smutni.
  Próżno Wojszczanka damy na kabałę sprasza,
  Mężczyznom próżno karty dają do mariasza:
  Nie chcą bawić się ni grać, siedzą cicho w kątkach,
  Mężczyźni palą lulki, kobiety przy prątkach;
  Nawet śpią muchy.

  Wojski, rzuciwszy łopatkę,
  Znudzony ciszą, idzie pomiędzy czeladkę.
  Woli w kuchennej słuchać ochmistrzyni krzyków,
  Groźb i razów kucharza, hałasu kuchcików;
  Aż go powoli wprawił w przyjemne marzenie
  Ruch jednostajny rożnów kręcących pieczenie.

  Sędzia od rana pisał zamknąwszy się w izbie,
  Woźny od rana czekał pod oknem na przyzbie;
  Sędzia skończywszy pozew Protazego wzywa,
  Skargę przeciw Hrabiemu głośno odczytywa:
  O skrzywdzenie honoru, zelżywe wyrazy,
  Zaś przeciw Gerwazemu o gwałty i razy;
  Obydwu o przechwałki, o koszta z powodu
  Procesu, ciągnie w rejestr taktowy do grodu.
  Pozew dziś trzeba wręczyć ustnie, oczewisto,
  Nim zajdzie słońce. Woźny z miną uroczystą
  Wyciągnął słuch i rękę, skoro pozew zoczył;
  Stał poważnie, a rad by z radości podskoczył.
  Na samą myśl procesu czuł, że się odmłodził:
  Wspomniał na dawne lata, gdy z pozwami chodził
  Po guzy, ale razem po zapłaty hojne.
  Tak żołnierz, który strawił życie tocząc wojnę,
  A na starość w szpitalach spoczywa kaleki:
  Skoro usłyszy trąbę lub bęben daleki,
  Chwyta się z łoża, krzyczy przez sen: "Bij Moskala!"
  I na drewnianej nodze skacze ze szpitala
  Tak prędko, że go ledwie może złowić młodzież.

  Protazy śpieszył włożyć swą woźnieńską odzież:
  Przecież żupana ani kontusza nie kładzie,
  One służą ku wielkiej sądowej paradzie;
  Na podróż ma strój inny; szerokie rajtuzy
  I kurtę, której poły podpięte na guzy
  Można zakasać albo spuścić na kolana;
  Czapka z uszami, sznurkiem u wierzchu związana,
  Wznosi się na pogodę, spuszcza się przed słotą.
  Tak ubrany, wziął pałkę i ruszył piechotą.
  Bo woźni przed procesem, jak szpiegi przed bojem,
  Muszą kryć się pod różną postacią i strojem.

  Dobrze zrobił Protazy, że w drogę pośpieszył,
  Bo niedługo by swoim pozwem się nacieszył.
  W Soplicowie zmieniano kampaniji plany,
  Do Sędziego wpadł nagle Robak zadumany
  I rzekł: "Sędzio, to bieda nam z tą panią ciotką,
  Z tą panią Telimeną, kokietką i trzpiotką.
  Kiedy Zosia została dzieckiem w biednym stanie,
  Jacek ją Telimenie dał na wychowanie,
  Słysząc, że jest osoba dobra, świat znająca,
  A postrzegam, że ona coś tu nam zamąca,
  Intryguje i pono Tadeuszka wabi;
  Śledzę ją; albo może bierze się do Hrabi,
  Może do obu razem: obmyślmy więc środki,
  Jak się jej pozbyć, bo stąd mogą urość plotki,
  Zły przykład i pomiędzy młokosami zwady,
  Które mogą pomieszać twe prawne układy".
  "Układy? krzyknął Sędzia z niezwykłym zapałem,
  Z układów kwita, już je skończyłem, zerwałem".
  "A to co? przerwał Robak, gdzie rozum, gdzie głowa?
  Co tu mi Wasze bajasz, jaka burda nowa?"
  "Nie z mej winy, rzekł Sędzia, proces to wyjaśni:
  Hrabia pyszałek, głupiec, był przyczyną waśni,
  I Gerwazy łotr; lecz to do sądu należy.
  Szkoda, żeś nie był, Księże, w zamku na wieczerzy,
  Poświadczyłbyś, jak Hrabia srodze mnie obraził".
  "Po coś Waść, krzyknął Robak, do tych ruin łaził?
  Wiesz, jak zamku nie cierpię; odtąd moja noga
  Tam nie postanie. Znowu kłótnia! kara Boga!
  Jakże tam było? powiedz; trzeba tę rzecz zatrzeć,
  Już mnie znudziło wreszcie na tyle głupstw patrzeć,
  Ważniejsze ja mam sprawy niż godzić pieniaczy,
  Ale jeszcze raz zgodzę". - "Zgodzić? Cóż to znaczy!
  A idźże mi Waść wreszcie z tą zgodą do licha!
  Przerwał Sędzia tupnąwszy nogą, patrzcie mnicha!
  Że go przyjmuję grzecznie, chce mnie za nos wodzić.
  Wiedz Wasze, że Soplice nie zwykli się godzić;
  Gdy pozwą, muszą wygrać: nieraz w ich imieniu
  Trwał proces, aż wygrali w szóstym pokoleniu.
  Dosyć zrobiłem głupstwa z porady Waszeci,
  Zwołując podkomorskie sądy po raz trzeci.
  Od dzisiaj nie ma zgody; nie ma, nie ma, nie ma!
  (I krzycząc chodził, tupał nogami obiema).
  Prócz tego za wczorajszy niegrzeczny uczynek
  Musi mnie deprekować, albo pojedynek!"
  "Ale, Sędzio, cóż będzie, jak się Jacek dowie?
  Wszak on umrze z rozpaczy! Czyliż Soplicowie
  Nie nabroili jeszcze w tym zamku dość złego!
  Bracie! wspominać nie chcę wypadku strasznego.
  Wiesz także, że część gruntów od zamku dziedzica
  Zabrała i Soplicom dała Targowica.
  Jacek za grzech żałując musiał był ślubować
  Pod absolucją dobra te restytuować.
  Wziął więc Zosię, Horeszków dziedziczkę ubogą,
  Hodować, wychowanie jej opłacał drogo.
  Chciał ją Tadeuszkowi swojemu wyswatać
  I tak dwa poróżnione domy znowu zbratać,
  I dziedziczce bez wstydu ustąpić grabieży".
  "Lecz cóż to? krzyknął Sędzia, co do mnie należy?
  Ja się nie znałem, nawet nie widziałem z Jackiem;
  Ledwiem słyszał o jego życiu hajdamackiem,
  Siedząc wtenczas retorem w jezuickiej szkole,
  Potem u wojewody służąc za pacholę.
  Dano mi dobra, wziąłem; kazał przyjąć Zosię,
  Przyjąłem, hodowałem, myślę o jej losie:
  Dość mnie nudzi ta cała historyja babia!
  A potem czegoż jeszcze wlazł mi tu ten Hrabia?
  Z jakim prawem do zamku? Wszak wiesz, przyjacielu,
  On Horeszkom dziesiąta woda na kisielu!
  I ma mnie lżyć? a ja go zapraszać do zgody!"
  "Bracie! rzekł Ksiądz, ważne są do tego powody.
  Pamiętasz, że Jacek chciał do wojska słać syna,
  Potem w Litwie zostawił: cóż w tym za przyczyna?
  Oto w domu Ojczyźnie potrzebniejszy będzie.
  Słyszałeś pewnie, o czym już gadają wszędzie,
  O czym ja wiadomostki przynosiłem nieraz:
  Teraz czas już powiedzieć wszystko, czas już teraz!
  Ważne rzeczy, mój bracie! Wojna tuż nad nami!
  Wojna o Polskę! bracie! Będziem Polakami!
  Wojna niechybna! Kiedy z poselstwem tajemnem
  Tu biegłem, wojsk forpoczty już stały nad Niemnem;
  Napoleon już zbiera armiję ogromną,
  Jakiej człowiek nie widział i dzieje nie pomną;
  Obok Francuzów ciągnie polskie wojsko całe,
  Nasz Józef, nasz Dąbrowski, nasze orły białe!
  Już są w drodze, na pierwszy znak Napoleona
  Przejdą Niemen i - bracie! Ojczyzna wskrzeszona!"

  Sędzia słuchając, z wolna okulary składał
  I wpatrując się mocno w Księdza, nic nie gadał,
  Westchnął głęboko, w oczach łzy się zakręciły...
  Wreszcie porwał za szyję Księdza z całej siły:
  "Mój Robaku! wołając, czy to tylko prawda?
  Mój Robaku! powtarzał, czy to tylko prawda?
  Ileż razy zwodzono! Pamiętasz? gadali:
  Napoleon już idzie! i my już czekali!
  Gadano: już w Koronie, już Prusaka pobił,
  Wkracza do nas! A on! co? Pokój w Tylży zrobił!
  Czy tylko prawda? Czy ty nie zwodzisz sam siebie?"
  "Prawda, zawołał Robak, jak Pan Bóg na niebie!"
  "Błogosławioneż niechaj będą usta, które
  To zwiastują! rzekł Sędzia wznosząc ręce w górę.
  Nie pożałujesz twego poselstwa, Robaku,
  Nie pożałuje klasztor; dwieście owiec z braku
  Daję na klasztor. Księże, tyś się wczora palił
  Do mojego kasztanka i gniadosza chwalił,
  Dziś zaraz w twym kwestarskim wozie pójdą oba;
  Dziś proś mnie, o co zechcesz, co ci się podoba,
  Nie odmówię! Lecz o tym interesie całym
  Z Hrabią, daj pokój; skrzywdził mnie, już zapozwałem,
  Czyż wypada?"
  Załamał ręce Ksiądz zdziwiony.
  Wlepiwszy oczy w Sędzię, ruszywszy ramiony,
  Rzekł: "To gdy Napoleon wolność Litwie niesie,
  Gdy świat drży cały, to ty myślisz o procesie?
  I jeszczeż po tym wszystkim, com tobie powiedział,
  Będziesz spokojnie, ręce założywszy, siedział,
  Gdy działać trzeba!" - "Działać? Cóż?" Sędzia zapytał.
  "Jeszcześ, rzekł Robak, z oczu moich nie wyczytał?
  Jeszcze serce nic tobie nie gada? Ach, bracie!
  Jeśli Soplicowskiej krwi kroplę w żyłach macie,
  Uważ tylko: Francuzi uderzają z przodu,
  A gdyby z tyłu zrobić powstanie narodu?
  Co myślisz? Niech no Pogoń zarży, niech na Żmudzi
  Niedźwiedź ryknie! Ach, gdyby jakie tysiąc ludzi,
  Gdyby choć pięćset z tyłu na Moskwę natarło,
  Powstanie jako pożar wkoło rozpostarło,
  Gdybyśmy my, nabrawszy Moskwie harmat, znaków
  Zwycięscy szli powitać wybawców rodaków?
  Ciągniemy! Napoleon, widząc nasze lance,
  Pyta, co to za wojsko, my krzyczym: "Powstańce,
  Najjaśniejszy Cesarzu! Litwa ochotnicy!"
  Pyta: pod czyją wodzą? - "Sędziego Soplicy! "
  Ach, któż by potem pisnąć śmiał o Targowicy?
  Bracie, póki Ponarom stać, Niemnowi płynąć,
  Póty w Litwie Sopliców imieniowi słynąć;
  Wnuków, prawnuków będzie Jagiełłów stolica
  Wskazywać palcem, mówiąc: Oto jest Soplica,
  Z tych Sopliców, co pierwsi zrobili powstanie!"

  A na to Sędzia: "Mniejsza o ludzkie gadanie,
  Nigdy nie dbałem bardzo o pochwały świata,
  Bóg świadkiem, żem nie winien grzechów mego brata,
  W politykę jam nigdy bardzo się nie wdawał,
  Urzędując i orząc mojej ziemi kawał.
  Lecz jestem szlachcic, rad bym plamę domu zmazać;
  Jestem Polak, dla kraju rad bym coś dokazać,
  Choć duszę oddać. W szable nie byłem zbyt tęgi,
  Wszakże bierali ludzie i ode mnie cięgi;
  Wie świat, że w czasie polskich ostatnich sejmików
  Wyzwałem i zraniłem dwóch braci Buzwików,
  Którzy... Ale to mniejsza. Jakże Wasze myśli?
  Czy potrzeba, żebyśmy zaraz w pole wyszli?
  Strzelców zebrać, rzecz łatwa; prochu mam dostatek,
  W plebaniji u księdza jest kilka armatek;
  Przypominam, że Jankiel mówił, iż u siebie
  Ma groty do lanc, że je mogę wziąć w potrzebie;
  Te groty przywiózł w pakach gotowych z Królewca
  Pod sekretem; weźmiem je, zaraz zrobim drzewca,
  Szabel nam nie zabraknie, szlachta na koń wsiędzie,
  Ja z synowcem na czele, i - jakoś to będzie !"

  "O polska krwi! " zawołał Bernardyn wzruszony,
  Z otwartymi skoczywszy na Sędzię ramiony,
  "Prawe dziecię Sopliców! Tobie Bóg przeznacza
  Oczyścić grzechy brata twojego tułacza;
  Zawszem ciebie szanował, ale od tej chwili
  Kocham cię, jak gdybyśmy bracią sobie byli.
  Przygotujemy wszystko, lecz wyjść nie czas jeszcze,
  Ja sam wyznaczę miejsce i czas wam obwieszczę.
  Wiem, że car wysłał gońców do Napoleona
  Prosić o pokój; wojna nie jest ogłoszona;
  Lecz książę Józef słyszał od pana Biniona,
  Francuza, co należy do cesarskiej rady,
  Że się na niczym skończą wszystkie te układy,
  Że będzie wojna. Książę wysłał mnie na wzwiady,
  Z rozkazem, żeby byli Litwini gotowi
  Dowieść przychodzącemu Napoleonowi,
  Że chcą złączyć się znowu z siostrą swą, Koroną,
  I żądając, ażeby Polskę przywrócono.
  Tymczasem, bracie, z Hrabią trzeba przyjść do zgody;
  Jest to dziwak, fantastyk trochę, ale młody,
  Poczciwy, dobry Polak; potrzebny nam taki,
  W rewolucyjach bardzo potrzebne dziwaki,
  Wiem z doświadczenia; nawet głupi się przydadzą,
  Byle tylko poczciwi i pod mądrych władzą.
  Hrabia pan, ma u szlachty wielkie zachowanie,
  Cały powiat ruszy się, jeśli on powstanie;
  Znając jego majątek każdy szlachcic powie:
  Musi to być rzecz pewna, gdy z nią są panowie.
  Biegę do niego zaraz". - "Niech się pierwszy zgłosi,
  Rzekł Sędzia, niech przyjedzie tu, mnie niech przeprosi,
  Wszak jestem starszy wiekiem, jestem na urzędzie!
  Co się tycze procesu, sąd arbitrów będzie..."
  Bernardyn trzasnął drzwiami. - "No, szczęśliwa droga!"
  Rzekł Sędzia.
  Ksiądz wpadł w powóz stojący u proga,
  Tnie biczem konie, łechce lejcami po bokach;
  Furknęła kałamaszka, ginie w mgły obłokach,
  Tylko kiedy niekiedy kaptur mnicha bury
  Wznosi się nad tumany jako sęp nad chmury.

  Woźny już dawniej wyszedł ku domowi Hrabi.
  Jak lis bywalec, gdy go woń słoniny wabi,
  Bieży ku niej, a strzelców zna fortele skryte,
  Bieży, staje, przysiada coraz, wznosi kitę
  I wiatr nią jak wachlarzem ku swym nozdrzom tuli,
  Pyta wiatru, czy strzelcy jadła nie zatruli:
  Protazy zeszedł z drogi i wzdłuż sianożęci
  Krąży około domu; pałkę w ręku kręci,
  Udaje, że obaczył kędyś bydło w szkodzie,
  Tak zręcznie lawirując stanął przy ogrodzie;
  Schylił się, bieży, rzekłbyś, iż derkacza tropi,
  Aż nagle skoczył przez płot i wpadł do konopi.

  W tej zielonej, pachnącej i gęstej krzewinie,
  Koło domu, jest pewny przytułek źwierzynie
  I ludziom. Nieraz zając zdybany w kapuście
  Skacze skryć się w konopiach bezpieczniej niż w chruście,
  Bo go dla gęstwy ziela ani chart nie zgoni,
  Ani ogar wywietrzy dla zbyt tęgiej woni.
  W konopiach człowiek dworski, uchodząc kańczuka
  Lub pięści, siedzi cicho, aż się pan wyfuka.
  I nawet często zbiegli od rekruta chłopi,
  Gdy ich rząd śledzi w lasach, siedzą śród konopi.
  I stąd w czasie bitew, zajazdów, tradowań
  Obie strony nie szczędzą wielkich usiłowań,
  Ażeby stanowisko zająć konopiane,
  Które z przodu ciągnie się aż pod dworską ścianę,
  A z tyłu, pospolicie stykając się z chmielem,
  Kryje atak i odwrót przed nieprzyjacielem.

  Protazy, choć człek śmiały, uczuł nieco strachu,
  Bo przypomniał z samego rośliny zapachu
  Różne swoje dawniejsze woźnieńskie przypadki,
  Jedne po drugich, biorąc konopie na świadki;
  Jako raz zapozwany szlachcic z Telsz, Dzindolet,
  Rozkazał mu, oparłszy o piersi pistolet,
  Wleźć pod stół i ów pozew psim głosem odszczekać,
  Że Woźny musiał co tchu w konopie uciekać.
  Jak później Wołodkowicz, pan dumny, zuchwały,
  Co rozpędzał sejmiki, gwałcił trybunały,
  Przyjąwszy urzędowy pozew, zdarł na sztuki
  I postawiwszy przy drzwiach z kijami hajduki,
  Sam nad Woźnego głową trzymał goły rapier
  Krzycząc: "Albo cię zetnę, albo zjedz twój papier!"
  Woźny niby jeść zaczął, jak człowiek roztropny,
  Aż skradłszy się do okna wpadł w ogród konopny.

  Wprawdzie już wtenczas w Litwie nie było zwyczajem
  Opędzać się od pozwów szablą lub nahajem,
  I ledwie woźny czasem usłyszał łajanie:
  Ale Protazy o tej obyczajów zmianie
  Wiedzieć nie mógł, bo dawno już pozwów nie naszał.
  Choć zawsze gotów, choć się Sędziemu sam wpraszał,
  Sędzia dotąd, przez winny wzgląd na lata stare,
  Odmawiał jego prośbom; dziś przyjął ofiarę
  Dla naglącej potrzeby.
  Woźny patrzy, czuwa -
  Cicho wszędzie - w konopie z wolna ręce wsuwa
  I rozchylając gęstwę badylów, w jarzynie
  Jako rybak pod wodą nurkujący płynie:
  Wzniosł głowę - cicho wszędzie - do okien się skrada -
  Cicho wszędzie - przez okna głąb pałacu bada -
  Pusto wszędzie. - Na ganek wchodzi nie bez strachu,
  Odmyka klamkę - pusto jak w zaklętym gmachu;
  Dobywa pozew, czyta głośno oświadczenie.
  A wtem usłyszał tarkot, uczuł serca drżenie,
  Chciał uciec; gdy ode drzwi zaszła mu osoba -
  Szczęściem znajoma! Robak! Zdziwili się oba.

  Widno, że Hrabia kędyś ruszył z całym dworem
  I bardzo śpieszył, bo drzwi zostawił otworem.
  Widać, że się uzbrajał; leżały dwururki
  I sztućce na podłodze, dalej sztenfle, kurki
  I narzędzia ślusarskie, którymi rynsztunki
  Poprawiano; proch, papier: robiono ładunki.
  Czy Hrabia z całym dworem wyjechał na łowy?
  Ale po cóż broń ręczna? Tu szabla bez głowy
  Zardzewiała, tam leży szpada bez temlaku:
  Zapewne wybierano oręż z tego braku
  I poruszono nawet stare broni składy.
  Robak obejrzał pilnie rusznice i szpady,
  A potem do folwarku wybrał się na wzwiady
  Szukając sług, żeby się rozpytać o Hrabię;
  W pustym folwarku ledwie wynalazł dwie babie,
  Od których słyszy, że pan i dworska drużyna
  Ruszyli tłumnie, zbrojnie, drogą do Dobrzyna.

  Słynie szeroko w Litwie Dobrzyński Zaścianek
  Męstwem swoich szlachciców, pięknością szlachcianek.
  Niegdyś możny i ludny; bo gdy król Jan Trzeci
  Obwołał pospolite ruszenie przez wici,
  Chorąży wojewodztwa z samego Dobrzyna
  Przywiódł mu sześćset zbrojnej szlachty. Dziś rodzina
  Zmniejszona, zubożała; dawniej w pańskich dworach
  Lub wojsku, na zajazdach, sejmikowych zborach
  Zwykli byli Dobrzyńscy żyć o łatwym chlebie.
  Teraz zmuszeni sami pracować na siebie
  Jako zaciężne chłopstwo! tylko że siermięgi
  Nie noszą, lecz kapoty białe w czarne pręgi,
  A w niedzielę kontusze. Strój także szlachcianek
  Najuboższych różni się od chłopskich katanek:
  Zwykle chodzą w drylichach albo perkaliczkach,
  Bydło pasą nie w łapciach z kory, lecz w trzewiczkach,
  I żną zboże, a nawet przędą w rękawiczkach.

  Różnili się Dobrzyńscy między Litwą bracią
  Językiem swoim, tudzież wzrostem i postacią.
  Czysta krew lacka, wszyscy mieli czarne włosy,
  Wysokie czoła, czarne oczy, orle nosy;
  Z Dobrzyńskiej ziemi ród swój starożytny wiedli.
  A choć od lat czterystu na Litwie osiedli,
  Zachowali mazurską mowę i zwyczaje.
  Jeśli który z nich dziecku imię na chrzcie daje,
  Zawsze zwykł za patrona brać koronijasza,
  Świętego Bartłomieja albo Matyjasza.
  Tak syn Macieja zawżdy zwał się Bartłomiejem,
  A znowu Bartłomieja syn zwał się Maciejem;
  Kobiety wszystkie chrzczono Kachny lub Maryny
  By rozeznać się wpośród takiej mieszaniny,
  Brali różne przydomki od jakiej zalety
  Lub wady, tak mężczyźni jako i kobiety.
  Mężczyznom czasem kilka dawano przydomków,
  Na znak pogardy albo szacunku spółziomków;
  Czasem jeden że szlachcic inaczej w Dobrzynie,
  A pod innym nazwiskiem u sąsiadów słynie.
  Dobrzyńskich naśladując, inna szlachta bliska
  Brała również przydomki, zwane imioniska;
  Teraz ich każda prawie używa rodzina,
  A rzadki wie, iż mają początek z Dobrzyna.
  I były tam potrzebne; kiedy w reszcie kraju
  Głupim naśladownictwem weszły do zwyczaju.

  Więc Matyjasz Dobrzyński, który stał na czele
  Całej rodziny, zwan był Kurkiem na kościele.
  Potem, z siedemset dziewięćdziesiąt czwartym rokiem,
  Odmieniwszy przydomek ochrzcił się Zabokiem;
  Toż Królikiem Dobrzyńscy mianują go sami,
  A Litwini nazwali Maćkiem nad Maćkami.

  Jak on nad Dobrzyńskimi, dom jego nad siołem
  Panował, stojąc między karczmą i kościołem.
  Widać rzadko zwiedzany, mieszka w nim hołota,
  Bo brama sterczy bez wrot, ogrody bez płota,
  Nie zasiane, na grzędach już porosły brzozki;
  Przecież ten folwark zdał się być stolicą wioski,
  Iż kształtniejszy od innych chat, bardziej rozległy,
  I prawą stronę, gdzie jest świetlica, miał z cegły.
  Obok lamus, spichrz, gumno, obora i stajnie.
  Wszystko w kupie, jak bywa u szlachty zwyczajnie;
  Wszystko nadzwyczaj stare, zgniłe; domu dachy
  Świeciły się, jak gdyby od zielonej blachy,
  Od mchu i trawy, która buja jak na łące.
  Po strzechach gumien niby ogrody wiszące
  Różnych roślin: pokrzywa i krokos czerwony,
  Żółta dziewanna, szczyru barwiste ogony;
  Gniazda ptastwa różnego, w strychach gołębniki,
  W oknach gniazda jaskółcze, u progu króliki
  Białe skaczą i ryją w nie deptanej darni.
  Słowem, dwór na kształt klatki albo królikarni.

  A dawniej był obronny! Pełno wszędzie śladów,
  Że wielkich i że częstych doznawał napadów.
  Pod bramą dotąd w trawie, jak dziecięca głowa,
  Wielka, leżała kula żelazna działowa
  Od czasów szwedzkich; niegdyś skrzydło wrót otwarte
  Bywało o tę kulę jak o głaz oparte.
  Na dziedzińcu spomiędzy piołunu i chwastu
  Wznoszą się stare szczęty krzyżów kilkunastu,
  Na ziemi nie święconej; znak, że tu chowano
  Poległych śmiercią nagłą i niespodziewaną.
  Kto by uważał z bliska lamus, spichrz i chatę,
  Ujrzy ściany od ziemi do szczytu pstrokate
  Niby rojem owadów czarnych; w każdej plamie
  Siedzi we środku kula jak trzmiel w ziemnej jamie.

  U drzwi domostwa wszystkie klamki, ćwieki, haki,
  Albo ucięte, albo noszą szabel znaki:
  Pewnie tu probowano hartu zygmuntówek,
  Którymi można śmiało ćwieki obciąć z główek
  Lub hak przerżnąć, w brzeszczocie nie zrobiwszy szczerby.
  Nade drzwiami Dobrzyńskich widne były herby;
  Lecz armaturę - serów zasłoniły półki
  I zasklepiły gęsto gniazdami jaskółki.

  Wewnątrz samego domu, w stajni i wozowni
  Pełno znajdziesz rynsztunków, jak w starej zbrojowni
  Pod dachem wiszą cztery ogromne szyszaki,
  Ozdoby czół marsowych: dziś Wenery ptaki,
  Gołębie, w nich gruchając karmią swe pisklęta.
  W stajni kolczuga wielka nad żłobem rozpięta
  I pierścieniasty pancerz służą za drabinę,
  W którą chłopiec zarzuca źrebcom dzięcielinę.
  W kuchni kilka rapierów kucharka bezbożna
  Odhartowała, kładąc je w piec zamiast rożna;
  Buńczukiem, łupem z Wiednia, otrzepywa żarna
  Słowem, wygnała Marsa Ceres gospodarna
  I panuje z Pomoną, Florą i Wertumnem
  Nad Dobrzyńskiego domem, stodołą i gumnem.
  Ale dziś muszą znowu ustąpić boginie:
  Mars powraca.
  O świcie zjawił się w Dobrzynie
  Konny posłaniec; biega od chaty do chaty,
  Budzi jak na pańszczyznę; wstają szlachta braty,
  Napełniają się ciżbą zaścianku ulice,
  Słychać krzyk w karczmie, widać w plebaniji świece;
  Biegą; jeden drugiego pyta, co to znaczy,
  Starzy składają radę, młódź konie kulbaczy,
  Kobiety zatrzymują, chłopcy się szamocą,
  Rwą się biec, bić się, ale nie wiedzą, z kim, o co!
  Muszą chcąc nie chcąc zostać. W mieszkaniu plebana
  Trwa rada długa, tłumna, strasznie zamieszana,
  Aż nie mogąc zdań zgodzić, na koniec stanowi
  Przełożyć całą sprawę Ojcu Maciejowi.

  Siedmdziesiąt dwa lat liczył Maciej, starzec dziarski,
  Niskiego wzrostu, dawny konfederat barski.
  Pamiętają i swoi, i nieprzyjaciele
  Jego damaskowaną krzywą karabelę,
  Którą piki i sztyki rzezał na kształt sieczki
  I której żartem skromne dał imię rózeczki.
  Z konfederata stał się stronnikiem królewskim
  I trzymał z Tyzenhauzem, podskarbim litewskim;
  Lecz gdy król w Targowicy przyjął uczestnictwo,
  Maciej opuścił znowu królewskie stronnictwo.
  I stąd to, że przechodził partyi tak wiele,
  Nazywany był dawniej Kurkiem na kościele,
  Że jak kurek za wiatrem chorągiewkę zwracał.
  Przyczynę zmian tak częstych na próżno byś macał:
  Może Maciej zbyt wojnę lubił, zwyciężony
  W jednej stronie, znów bitwy szukał z drugiej strony?
  Może bystry polityk duch czasu zbadywał
  I tam szedł, gdzie Ojczyzny dobro upatrywał?
  Kto wie! to pewna, że go nigdy nie uwiodły
  Ani chęć osobistej chwały, ni zysk podły,
  I że nigdy z moskiewską partyją nie trzymał;
  Na sam widok Moskala pienił się i zżymał.
  By nie spotkać Moskala, po kraju zaborze
  Siedział w domu, jak niedźwiedź gdy ssie łapę w borze.

  Ostatni raz wojował poszedłszy z Ogińskim
  Do Wilna, gdzie służyli oba pod Jasińskim,
  I tam z rózeczką cudów dokazał odwagi.
  Wiadomo, że sam jeden skoczył z wałów Pragi
  Bronić pana Pocieja, który, odbieżany
  Na placu boju, dostał dwadzieście trzy rany.
  Myślano długo w Litwie, że obu zabito;
  Wrócili oba, każdy pokłuty jak sito.
  Pan Pociej, zacny człowiek, chciał zaraz po wojnie
  Obrońcę Dobrzyńskiego wynagrodzić hojnie,
  Dawał mu folwark pięciu dymów w dożywocie
  I wyznaczył mu rocznie tysiąc złotych w złocie.
  Lecz Dobrzyński odpisał: "Niech Pociej Macieja,
  A nie Maciej Pocieja ma za dobrodzieja".
  Odmówił więc folwarku i nie przyjął płacy;
  Sam wróciwszy do domu, żył z własnej rąk pracy,
  Sprawując ule dla pszczół, lekarstwa dla bydła,
  Szląc na targ kuropatwy, które łowił w sidła,
  I polując na źwierza.
  Było dość w Dobrzynie
  Starych ludzi roztropnych, którzy po łacinie
  Umieli i w palestrze ćwiczyli się z młodu;
  Było dość majętniejszych; a z całego rodu
  Maciek prostak, ubogi, był najwięcej czczony,
  Nie tylko jako rębacz rózeczką wsławiony,
  Lecz jako człek mądrego i pewnego zdania,
  Znający dzieje kraju, rodziny podania,
  Zarówno świadom prawa jak i gospodarstwa.
  Wiedział także sekreta strzelców i lekarstwa,
  Przyznawano mu nawet (czemu pleban przeczy)
  Wiadomość nadzwyczajnych i nadludzkich rzeczy.
  To pewna, że powietrza zmiany zna dokładnie
  I częściej niż kalendarz gospodarski zgadnie.
  Nie dziw tedy, że czy to siejbę rozpoczynać,
  Czy wiciny wyprawiać, czy zboże zażynać,
  Czy procesować, czyli zawierać układy,
  Nie działo się w Dobrzynie nic bez Maćka rady.
  Wpływu takiego starzec bynajmniej nie szukał,
  Owszem, chciał się go pozbyć, klijentów swych fukał
  I najczęściej wypychał milczkiem za drzwi domu,
  Rady rzadko udzielał i nie lada komu,
  Ledwie w nieźmiernie ważnych sporach lub umowach
  Pytany, wyrzekł zdanie i w niewielu słowach.
  Myślano, że dzisiejszej podejmie się sprawy
  I stanie swą osobą na czele wyprawy;
  Bo bijatykę lubił nieźmiernie za młodu
  I był nieprzyjacielem moskiewskiego rodu.

  Właśnie staruszek chodził po samotnym dworze,
  Nucąc piosenkę: Kiedy ranne wstają zorze,
  Rad, że się wypogadza; mgła nie szła do góry,
  Jak się dziać zwykło, kiedy zbierają się chmury,
  Ale coraz spadała; wiatr rozwinął dłonie
  I mgłę muskał, wygładzał, rozściełał na błonie;
  Tymczasem słonko z góry tysiącem promieni
  Tło przetyka, posrebrza, wyzłaca, rumieni.
  Jak para mistrzów w Słucku lity pas wyrabia,
  Dziewica, siedząc w dole krośny ujedwabia
  I tło ręką wygładza, tymczasem tkacz z góry
  Zruca jej nitki srebra, złota i purpury,
  Tworząc barwy i kwiaty: tak dziś ziemię całą
  Wiatr tumanami osnuł, a słońce dzierzgało.

  Maciej ogrzał się słońcem, zakończył pacierze
  I już się do swojego gospodarstwa bierze.
  Wyniosł traw, liścia; usiadł przed domem i świsnął
  Na ten świst rój królików spod ziemi wytrysnął.
  Jako narcyzy nagle wykwitłe nad trawę,
  Bielą się długie słuchy; pod nimi jaskrawe
  Przeświecają się oczki, jak krwawe rubiny
  Gęsto wszyte w aksamit zielonej darniny.
  Już króliki na łapkach stoją, każdy słucha,
  Patrzy, na koniec cała trzódka białopucha
  Bieży do starca, liśćmi kapusty znęcona,
  Do nóg mu, na kolana skacze, na ramiona;
  On sam biały jak królik lubi ich gromadzić,
  Wkoło siebie i ręką ciepły ich puch gładzić,
  A drugą ręką z czapki proso w trawę miota
  Dla wróblów; spada z dachów krzykliwa hołota.

  Gdy się staruszek bawił widokiem biesiady,
  Nagle króliki znikły w ziemi, a gromady
  Wróblów na dach uciekły przed gośćmi nowymi,
  Którzy szli do folwarku krokami prędkimi.
  Byli to z plebaniji przez szlachty gromadę
  Posłowie wyprawieni do Maćka po radę.
  Z dala witając starca niskimi ukłony,
  Rzekli: "Niech będzie Jezus Chrystus pochwalony".
  "Na wieki wieków, amen" starzec odpowiedział,
  A gdy się o ważności poselstwa dowiedział,
  Prosi do chaty; weszli, zasiadają ławę.
  Pierwszy z posłów stał w środku i jął zdawać sprawę.
  Tymczasem szlachty coraz gęściej przybywało.
  Dobrzyńscy prawie wszyscy; sąsiadów niemało
  Z okolicznych zaścianków, zbrojni i bezbronni,
  W kałamaszkach i bryczkach, i piesi, i konni,
  Stawią wozy, podjezdki do brzezinek wiążą,
  Ciekawi skutku narad koło domu krążą:
  Już izbę napełnili, kupią się do sieni;
  Inni słuchają, w okna głowami wciśnieni.

No comments: